جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

٤ سال حبس براى يك فعال مدنى سنه

ک م م ك: شهرام فرهادى از فعالين مدنى شهر سنه امروز توسط دادگاه انقلاب سنه به ٤ سال حبس محكوم گرديد.

وى كه از فعالين مدنى سنه است و سابقه فعاليت در انجمنهاى محيط زيستى سنه را دارد و در جمع آورى كمكهاى مردمى براى زلزله زدگان اخير كرماشان فعاليت نموده است.
وى در روز ٢٥ آبانماه ٩٦ در حين بارگيرى كمكهاى مردمى براى زلزله زدگان توسط اداره اطلاعات سنه بازداشت شده بود.
وى بعد از دو ماه حبس در اداره اطلاعات با وثيقه ٢٠٠ ميليون تومان از زندان آزاد شده بود.
او در تاريخ ٢٣ بهمن توسط دادگاه شعبه يك سنه به اتهام همكارى با يكى از احزاب اپوزيسيون مخالف رژيم، به ٤ سال حبس تعزيرى محكوم گرديد و قرار است مجدداً به زندان براى تحمل حبس برگردد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

مجروح شدن ۲ کولبر در شنو و سردشت

تداوم بازداشت گسترده شهروندان در شهرهای کوردستان

بازداشت سه شهروند کورد توسط نیروهای وزارت اطلاعات