وضعیت وخیم کسب و کار شهروندان کرماشانی

ک م م ک: به گفته رئيس اتاق بازرگانى استان كرماشان ، استان كرماشان از نظر شاخص فضاى كسب و كار جزو شش استان با بدترين وضعيت در شرق کوردستان و  ایران است.

وى درباره عمده مواردى كه باعث نامناسب شدن فضاى كسب و كار استان شده ، مهمترين اين موارد را كمبود نقدينگى، عدم همكارى بانكها در پرداخت تسهيلات بانكى و شيوه برخورد آنها با توليد كنندگان و فعالان اقتصادى ، مسائل و سختگيريهاى مالياتى، عدم ثبات قوانين و مقررات و تغييرات ناگهانى در آنها و نارضايتى در مورد رسيدگى قضايى به پرونده هاى اقتصادى است.
رييس اتاق بازرگانى گفت ادامه اين روند به حل معضل بيكارى صدمه وارد ميكند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان