جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

احضار خانواده فعالان سیاسی از سوی وزارت اطلاعات

بنا به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان طی چند روز گذشته اداره اطلاعات شهرهای شرزق کوردستان از جمله سقز ، بوکان، سنندج، مهاباد و روستاهای منطقه اقدام به احضار تلفنی و ارسال پیامک به خانوادهای فعال سیاسی و مدنی نمود که اغلب این فعالین به دلیل فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مجبور به ترک شهرهای خود گشته و در خارج از کشور ساکن هستند اما خانوادە این فعالین بە دلیل فعالیت فرزندانشان مورد بازجوئی و تهدید قرار داده‌ میشوند .

بنا به گزارش دریافتی طی  چند روز گذشته اداره اطلاعات شهرستان سقز ،بوکان،سنندج مهاباد طی تماس تلفنی با خانواده  چند فعال سیاسی و مدنی خارج از کشور آنان را به ستاد خبری اداره اطلاعات این چند شهر احضار کرده و ضمن بازجویی از اعضای خانواده این افراد خواسته‌اند که فرزندشان نباید هیچ فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور انجام دهند و یا آنان را  راضی بکنند تا به ایران بازگردنند.

همچنین بازجویان امنیتی خانواده فعالین سیاسی و مدنی را تحت فشار قرار داده تا اطلاعاتی همچون آدرس و شماره تلفن فرزندشان را در اختیار این نهاد امنیتی قرار دهند. آنان همچنین به خانواده‌ این فعالین اعلام کرده‌اند که فرزندشان نباید در هیچ گونه فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی در هر کشوری شرکت نمایند.

این نوع فشارها از سوی نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی و تهدید خانوادهای فعالین سیاسی و مدنی ساکن خارج از کشور درصدد توقف فعالیت این فعالین هستند.

از افراد مذکور به دلایل امنیتی تعداد کمی حاضر به درج عناوین خود به kmmk گردیدند کە  اقایان عرفان کریمی و دیاکو محمدی و خانم سارا فرهادی سە تن از فعالین هستند کە خانوادەشان مورد بە اطلاعات احضار و موردبازجویی قرار گرفته اند .

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

ادریس بالوکان: اعزام نیروهای نظامی ترکیه به موصل اقدامی جنون‌آمیز است

فشار کاری جان کولبر را گرفت

تداوم بى خبرى از سرنوشت مصطفى مصطفوى