بازداشت يك فعال مدنى در شهر مريوان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ،  ١٩ دى ١٣٩٦ شمسى يك فعال مدنى كورد به نام ” ادريس شريفى ” اهل شهر مريوان در شرق كوردستان از سوى نيروهاى امنيتى اداره اطلاعات ایران بازداشت شد.

به نقل از گزارش ، امروز عصر ادريس شريفى با يورش در محل كارش بازداشت و تا انتشار اين خبر هيچ اطلاعى از سرنوشت و محل بازداشت وى در دست نيست .
ادريس شريفى عضو كميته معيشت وكار انجمن علمى فرهنگى رونان مى باشد .
پس از نا آرامي هاى اخير در شرق كوردستان و ايران بازداشت فعالين مدنى و سياسى شتاب بيشترى به خود گرفته و تا كنون بنابر امارهاى جمعیت حقوق بشر کوردستان و دیگر خبرگزاريها بيش از ١٧٠٠ نفر بازداشت و در اين يك هفته گذشته ٣ نفر در داخل زندانها كشته شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان