بازداشت ده ها نفر از مردم كورد در شرق كوردستان

بر اساس گزارشها و تصاوير رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، از جمعه ٦ دى ماه. هزاران نفر در شرق كوردستان و ايران به خیابان‌ها آمده‌اند تا اعتراض خود را به گرانی لجام‌گسیخته ، بيكارى و فقر اعلام کنند. شعارهایی همچون «یا مرگ یا زندگی»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» ، ” ملت گداي مى كند ، آقا خداى مى كند ” و …. سر مى دادند.

جمهورى اسلامى ايران به جاى توجخ به خواسته هاى شهروندان معترض كرماشان و ديگر شهرها با امنيتى كردن ، بازداشت و ضرب وشتم مردم و در برخى موارد با گلوله مورد هدف قرار دادن معترضین، تظاهرات مسالمت آميز مردم را به خشونت كشيده است.

تاكنون خبر و يا گزارش موثقى از تعداد زخمى ها ، كشته ها و بازداشتيها به اطلاع عموم نرسيده و در بيشتر موارد از محل نگهدارى انها هيچ خبرى در دست نيست .

تا اين لحظه اسامى منتشره از دانشجويان بازداشتى در تظاهرات شرق كوردستان دست كم ٤٣ نفر و اسامى انها بدين شرح مى باشد

۱ – نبی تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۲ – توران مهربان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: ارومیه
۳ – محرم صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه – محل بازداشت: سنندج
۴ – لقمان ویسی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
۵ – امید جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه

٦-محمد جواهری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت: سردشت

٧- وحید مظهری – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه
٨- احمد صفری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: نهاوند
٩- فرامرز امیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
١٠- یاسر حبیبی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
١١- شمس الدین کاکه ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
١٢- حمزه رهنما – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
١٣- آزاد تقی زاده – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
١٤- غلام علی مصور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
١٥- ایرج حمیدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه
١٦- یزدان فرج زاده – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
١٧– سارا جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
١٨– سلیمان عبدی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
١٩– سامان ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٠– مظفر رحمانی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢١– محمد معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٢– لقمان کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٣– هادی کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٤– جواد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٥– فرهاد کرمی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٦– سلمان عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٧– محمود چمن گل – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٨– روح الله ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٢٩– لاله آقایی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٣٠– عباس ارغند – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٣١– حافظ عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٣٢– جبرئیل زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٣٣– علی زارعی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام
٣٤– محمود معصومی – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ایلام

٣٥– جواد خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
٣٦– علی حقی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
٣٧– ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: کرمانشاه
٣٨– امید اجلال – بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت: ارومیه
٣٩– ولی امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
٤٠– جمشید خوش آواز – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: سنندج

٤١– قادر دالان – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه
٤٢– عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: کرمانشاه
٤٣– شهلا وحدت‌پور – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت: ارومیه

جمعيت حقوق بشر كوردستان