احضار تلفنی یک فعال کارگری کورد از سوی اداره‌ی اطلاعات در سنه

جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۳۹۶ خورشید فعال کارگری کورد اهل سنه از سوی وزارت اطلاعت جمهوری اسلامی ایران در این شهر طی یک تماس تلفنی به اینم اداره احضار شد.

محمد عزیزی باید روز سه‌شنبه رأس ساعت ۹ خود را به اداره اطلاعات شهر سنه معرفی کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان