نبود امنیت شغلی و عدم پرداخت ۱۵ میلیارد تومان معوقه‌های مزدی کارگران شهرداری مریوان

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: پس از اخراج بیش از ۱۵۰ کارگر شهرداری مریوان بدون پرداخت معوقه‌های مزدی‌شان. پنج‌شنبه ۹ آذر، شهردار شهر مریوان در مصاحبه خبری خود در ارتباط با تعدیل نیروهای شهرداری بیان کردە است: این روزها با شروع فصل سرد سال و به علت برودت هوا، بسیاری از بخش‌های کاری شهرداری ازجمله فضای سبز و عمران به‌صورت عملی تعطیل‌شده است، درنتیجه بیکار شدن افرادی که در این حیطه مشغول بکار بوده‌اند طبیعی خواهد بود.

لازم به ذکر است علیرغم زحمات کارگران، حقوق و معوقه‌های سنوات گذشته‌ی آن‌ها پرداخت‌نشده است، به‌نحوی‌که فقط در این زمینه، مبلغ بدهکاری کلیه نیروهای کارگری و کارمندی (شرکتی، حجمی، مدت معین، پیمانی، رسمی) مبلغ ۱۵ میلیارد تومان است.

نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن حقوق ماهانە کارگران و عدم پوشش بیمەی کارگری همەو همه مشکلاتی است کە گریبان کارگران شهرهای شرق کوردستان را گرفتەاست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان