خطر قطع نخاع کولبر زخمی شده توسط نیروهای مرزبانی ایران را تهدید میکند

بنابر اطلاعاتی که بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است، در جریان کمین نیروهای مرزبانی ایران، که در آن شماری کولبر مورد حمله و تیراندازی قرار گرفتند، یک کولبر بنام حسن مرادی اهل پیرانشهر جان خود را از دست داده و دو تن دیگر به اسامی رحمان محمود نژاد و سمکو احمدی زخمی شده اند.
سمکو‌ احمدی که در نتیجه تیراندازی دوشنبه ۲۹ آبان به‌شدت زخمی شده بود به بیمارستان انتقال داده شده بود. در آخرین گزارشی که در این به KMMK رسیده است نامبرده از ناحیه کلیه و‌کیسه صفرا به‌شدت آسیب دیده و خطر قطع نخاع سلامت ایشان را تهدید میکند.
هزینه درمان و عمل جراحی سمکو‌ احمدی سی میلیون تومان برآورد شده که نامبرده و خانواده اش توانایی پرداخت آن را ندارند.
این در حالی است که مسئولیت مستقیم جان و سلامت این کولبر مورد به عهده حکومت ایران بوده و لازم است که خاطیان این امر دادگاهی شده و موظف به پرداخت هزینه‌های درمان و اقدامات جبرانی شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان