انتقال رامین حسین پناهی از اداره‌ی اطلاعات بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه

بنا بە گزارش رسیدە جمعیت حقوق بشر کوردستان: رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کورد که ابتدای تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده بود به‌تازگی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحویل داده‌شده و پرونده او به شعبه اول دادگاه انقلاب سنه ارجاع شده است.

رامین حسین پناهی که توسط نیروهای امنیتی در شهر سنه به‌صورت زخمی بازداشت‌شده بود. باگذشت چندین ماه از بازداشت و گردش پرونده کماکان به زندان عمومی منتقل نشده است.

امجد حسین پناهی، برادر این زندانی سیاسی اعلام کردە کە: «اداره‌ی اطلاعات سنه رامین را تحویل اطلاعات سپاه داده و هم‌اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بسر می‌برد و از طرفی پرونده وی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنه به ریاست  قاضی سعیدی مفتوح است بااین‌حال تلاش خانواده برای استخدام وکیل تاکنون با کارشکنی‌های مسئولان قضایی-امنیتی راه به‌جایی نبرده است.»

وی همچنین افزود کە «رامین بە محاربه از طریق اقدام علیە امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کوردستانی متهم  شده است.»

پس از واقعه روز جمعه در سنه نیروهای امنیتی به بازداشت تعدادی از افراد خانواده‌ی رامین حسین پناهی پرداختند ازجمله اول تیرماه، زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، در منزل شخصی خود بازداشت شدند.

مورخ سوم آبان ماه آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنه به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند. افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان