محمد نظری مورد ضرب و شتم افسرنگهبان قرار گرفت

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز چهارشنبه ٢٤آبان ماه، زندانی سیاسی محمد نظری در زندان ج.ا.ایران در اورمیه، توسط افسرنگهبان مورد ضرب ‌و شتم قرارگرفته است.
وی در پی وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد و پزشک بهداری به او اعلام کرده که باید برای عمل جراحی به‌خاطر سنگ کلیه به بیمارستان خارج از زندان منتقل شود. ولی تا آن موقع باید در بهداری تحت مراقبت باشد.
اما پس از یک ساعت بستری شدن در بهداری؛ رئیس بهداری زندان او را به بند بازگرداند. حسین ملازاده افسرنگهبانی، با ضرب ‌و شتم و توهین پاسخ اعتراض نامبرده به بند را داد.
مراجعه پنجشنبه ۲۵ آبان زندانی سیاسی محمد نظری به‌همراه یکی از زندانیان سیاسی دیگر بند ١٢ به دفتر مدیر داخلی بی‌نتیجه ماند، مهر علی فرهنگ این دو زندانی را تهدید کرد که پیگیری این اعتراض پرونده‌سازی برای ایشان را به همراه خواهد داشت.
محمد نظری همراه با دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های خالد فریدونی و عمر فقیه پور روز ۲۴ آبان ماه به دلایل نامعلوم از زندان رجایی شهر به زندان اورمیه منتقل شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان