خودكشى يک زندانى كورد در زندان شهر لينكلن انگليس

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۷ ميلادى در شهر لينكلن انگلستان يك جوان كورد به نام ” هه ريم ” اهل شهر هولير از جنوب كوردستان در زندان شهر لينكلن اقدام به خودكشی كردە و جانش را از دست داد.

به نقل از یک منبع موثق، نامبرده متاهل و در كشور انگلستان اقامت داشته و به دليل اختلاف خانوادگى و شكايت همسرش به ۴ سال زندان محكوم شده بود و در حال اتمام محكوميت خود بسر مى برد ، تا انتشار اين خبر از چگونگى و دليل خودكشى اطلاعى در دست نيست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان