حمله نيروهاى پليس آلمان به راهپيمای كوردها

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان؛ نيروهاى پليس آلمان به تجمع فعالان كورد كه در حال پيشوازى از اتوبوس كتابخانه عبدالله اوجالان بودند حمله كردند.

روز پنجشنبه ١٨ آبان ماه در شهر هانوفر آلمان جمعى از شهروندان كورد تجمعى را به منظور پيشوازى از اتوبوس كتابخانه عبدالله اوجالان كه به تمام شهرهاى اروپا سفر كرده مورد هجوم پليس تركيه واقع گرديد.

اتوبوس كتابخانه اوجالان كه از روز نهم، ماه گذشته با شعار آزادى براى اوجالان از شهر استراسبورگ سفری را به همه شهرهاى اروپا اغاز كرد، و ديروز با رسيدن اين اتوبوس به شهر هانوفر نيروهاى پليس آلمان به تجمع كنندگان حمله ور شدند.
به نقل از منابع آگاه شهر هانوفر در نتيجه اين حمله پليس تعدادى از فعالين كورد زخمى شده اند.
اتوبوس كتابخانه اوجالان تاكنون شهرهاى كشورهاى؛ اتريش، فرانسه، سوئيس، بلژيك، هلند، دانمارك، سوئد را طى كرده و ديروز به شهر برلين پايتخت آلمان رسيد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان