پدیده مرگهای مشکوک در بوکان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ عصر امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه جسد مردی ۵۰ ساله در حالی که بر اثر حلقه آویز شدن جانش را از دست داده بود در خیابان ۲۰ متری شوانه شهر بوکان پیدا شد.
شب گذشته نیز در مورد مشابهی که در همین شهر رویداده بود که زن جوانی ۲۷ ساله در شهرک فرهنگیان بوکان جان خود را از دست داده بود.
لازم به ذکر است که از اوایل سال جاری تا کنون آتشنشانی شهربوکان اعلام کرده است که چهار مورد مشابه گزارش شده است که هر چهار مورد به مرگ افراد منتهی گشته است.
این رویدادها تا کنون از سوی نیروی انتظامی و پزشکی قانونی اعلام نشده اند و از مشخصات این افراد تا کنون اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به ذکر است که در شهر های دیگر شرق کوردستان چنین موارد مشابهی روی داده اند که مراجع ذی ربط تاکنون از اعلام و پیگیری این رویدادها سر باز زده اند.

جمعت حقوق بشر کوردستان