تنبیه بدنی دانش آموزان این بار در بجنورد

تنبیه بدنی دانش آموزان این بار در بجنورد

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، تنبیه بدنی یک دانش آموز در شهر بجنورد منجر به بیهوشی دانش آموز شده که در نهایت به منظور مداوا به بیمارستان انتقال داده می شود.

دانش آموز آسیب دیده گزارش داده است که نماینده کلاس بوده و در حال کنترل کلاس بوده که آرامش و نظم را حفظ کنند. با توجه به، به هم ریختن میزها شروع به مرتب کردن آن ها بوده که مدیر مدرسه او‌را از پشت گرفته است.

برادر این دانش آموز هم در اورژانس گفته است:ظهر چهار شنبه مادر این خانواده تلفن کرده و او را در جریان حادثه فوق گذاشته است ، برادرش بی هوش بوده که بلافاصله با اورژانس تماس گرفته و او را به بیمارستان منتقل کرده اند.

از ناحیه سر این دانش آموز عکس برداری شده است و منتظر مشخص شدن نتایج بررسی پزشک هستند.

تنبیه بدنی دانش آموزان در حالی است که این اقدام ممنوع اعلام شده است، اما هیچ گونه اقدامی جهت کنترل و جلوگیری کامل در این باره ارائه نشده است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان