جانباختن و زخمى شدن ١٠ نفر مهندس و كارمند كورد در پالايشگاه نفت تهران

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز جمعه مورخ ٥ آبان ماه در جريان آتش سوزى يكى از بخش هاى پالايشگاه نفت تهران ، ١٠ نفر از مهندسين و كارمندان اين پالايشگاه كه بيشتر انها ساكن منطقه “چرداول “ايلام از شرق كوردستان بودند در اين اتش سوزى جان باختند.

جانباختگان كورد در اين رويداد ناگوار: ” سجاد دارابى ” فرزند أمير ، ” نعمت كوخايي ” فرزند على اكبر ، از روستاى زير تنگى و ” محسن دارابى فرزند عابدين از روستاى نيدولى عليا ، ” أفشين ميرزايى ” فرزند برار و ” كاظم اميرى ” فرزند باپير از روستاى دره چپين .

اين رويداد بر اثر نشت نفت در يكى از بخشهاى پالايشگاه روي داده و به علت نبود به موقع وسايل اتش نشانى و عدم رعايت نكات ايمنى در اين پالايشگاه با سرعت اتش همه جا را فرا گرفته و مهندسان و كارمندانى كه مشغول تعمير يكى از بخشهاى مرتفع اين پالايشگاه بودند در اتش سوختند و در جريان اين اتش سوزى يك نفر هم خود را از ان ارتفاع به پايين پرتاب و بشدت مصدوم شد كه هم اكنون زير نظر پزشك معالج قرار دارد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان