جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتسلایدر

سنه؛ بازداشت یکی از معلمین مدارس

ک.م.م.ک:

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهارشنبه ۱۶م فروردین ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، فریبا زندکریمی، ۳۵ ساله، معلم قراردادی آموزش و پرورش سنندج (سنه)، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

علت بازداشت وی هنوز مشخص نیست و نیروهای امنیتی نیز توضیحی نداده اند، اما به نظر می رسد وی در برابر حملات شیمیایی به مدارس دخترانه موضع گرفته و به همین دلیل تحت بازجویی قرار گرفته است.

ع. ر

Related posts

سقز؛ احضار و بازداشت یک پزشک توسط اداره اطلاعات ایران

مهاباد؛ بازداشت ۶ شهروند از سوی نیروهای امنیتی ایران

Bilal Enferadi

نوسود؛ مجروح شدن دو شهروند حین کۆڵبەری