آرزو مصطفایی با تعهد کتبی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران آزاد شد

KMMK:

شنبه ۱٨ بهمن ۱۳۹۹ خورشیدی، آرزو مصطفایی، شاعر ۱۷ ساله، اهل مریوان با تعهد کتبی از سوی اداره اطلاعات ایران آزاد شد.

براساس گزارش، آرزو مصطفایی به اتهام مشارکت در برنامه‌هایی در فضای مجازی و تلویزیونهای خارج از ایران به اداره اطلاعات ایران احزار و با گرفتن تعهدنامه کتبی به وی اخطار ممنوعیت شرکت در هرگونه برنامه‌ای داده شده است.

شایان ذکر است، آرزو مصطفایی روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن سال جاری به اداره اطلاعات ایران در مریوان احضار شد و بعد از مراجعه به آن نهاد امنیتی فورا بازداشت شد.

آرزو مصطفایی شاعر و فعال فرهنگی است که در کنفراس و گردهماییهای ادبی آن شهر شرکت داشت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان