درخواست ۱٥ سال زندان برای ریاست مشترک شهرداری “وان” از سوی دولت ترکیە

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان, دادستان ترکیە برای روژبین چتین ریاست مشترک شهرداری ادرمیتی از توابع کلان‌شهر وان درخواست ۷ تا ۱٥ سال زندان نمود .
امروز دادگاە روژبین چتین ریاست مشترک شهرداری ادرمیت از توابع وان در شمال کوردستان در دادگاه مجازاتهای سنگین شهر وان برگذار شد و دادستان تورک مجازات ۷تا ۱٥ سال زندان را برای روژبین چتین درخواست کرد .
دادستان کل دلیل این درخواست مجازات را عضو بودن چتین در سازمانهای غیرقانونی اعلام کرده است .
روژبین چتین در دادگاه رسیدگی شرکت نکرد ، اما وکلای وی در داگاه حضور داشتند .
در پایان جلسه دادگاه مورخه ۲٥/۱/۲۰۱۸ را برای تشکیل جلسه بعدی رسیدگی دادگاه مشخص و اعلام کرد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان