نەغەدە؛ گەڕانەوەی دوو زیندانی بۆ زیندان پاش کۆتایی مەرەخەسی

KMMK: دوو زیندانی سیاسی بە ناوەکانی ڕەحمان تابش و ڕەحیم ڕەفعەتی خەڵکی شاری شنۆ پاش کۆتایی مەرەخەسییەکەیان گەڕێنراوە بۆ زیندانی

Read more