۳ زیندانی سیاسی کورد هاوکات لەگەڵ ڕۆژی جیهانی زمانی دایکی دەستیان دایە مانگرتن لە خواردن

kmmk: ۲ی ڕەشەمە (۲۱ی فێبریە)هاوکات لەگەڵڕۆژی جیهانیزمانی دایکی ، سێ زیندانی سیاسی کورد بەناوەکانیعەلی ئەحمەد سلێمان ، یوسف کاکەمەمی وئایدین

Read more