اورمیە؛ درگیری میان زندانیان در زندان حکومت در اورمیه کشته و مصدوم برجای گذاشت

KMMK: چهارشنبە ٢٣ تیر ١٤٠٠ خورشیدی، توزیع نابرابر غذا توسط مسئولان حکومت در زندان ارومیە موجب درگیری خونین میان زندانیان

بیشتر بخوانید