جان باختن کارگر کورد براثر سقوط از ارتفاع

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز ۲۳ مهرماه سال ۱۳۹۶ یک کارگر ایزوبام کار واحد مسکن مهر در روانسر براثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

بە گفتە شهود؛ این کارگر جان‌باخته اهل شهرستان جوانرو روستای (سیاران نهراب) است.

لازم بەذکر است از این دسته حوادث در جغرافیای سیاسی ایران، بە علت عدم ایمنی محیط کار متداوم رخ می‌دهد. مرگ‌های ناشی از حوادث کار آمار مختلفی دارد، پزشکی قانونی ایران این آمار را در سال گذشتە ۱٨۹۱ نفر اعلام کردە کە تنها ۱۲۰ نفر تحت پوشش سازمان بیمە تأمین اجتماعی می‌باشند و خدمات پس از سانحه، حدود ۱۰ درصد از قربانیان را شامل می‌شود.

بالا بردن ایمنی و بهداشت‌کار بە کاهش حوادث کاری کمک شایانی می‌کند ولی وزارت کار در بازرسی محیط کاری کوتاهی کرده و در محیط‌های کاری از جملە نبود وسایل ایمنی مناسب مانند «کمربند ایمنی و هایل‌های مناسب بر روی داربست ارتفاعات، کلاه ایمنی دستگاه تهویه و ماسک در کارخانه‌ها و اماکنی کە غلظت غبار و ریز گردها و مواد  و سموم شیمیایی بالا است» هموارە سانحه ساز بوده است و موجب سقوط و برخورد مصالح با کارگران شده و درنهایت مرگ و نقص عضو یا مسمومیت و ازکارافتادگی کار گران براثر غبار و مواد شیمیایی را پیش آورده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان