جان باختن یک کاسبکار کورد در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران

بەگزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: شامگاه ۲۰ مهرماە ۱۳۹۶ در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی  ایران یک کاسب‌کار  کورد در پیرانشهر بە قتل رسید.

«کامل محمودی» ٣٠ ساله از شهروندان پیرانشهر در شرق کوردستان است که متأهل بودە و یک فرزند نیز دارد.

جسد این کاسب‌کار کورد  تاکنون به خانواده‌اش تحویل داده نشده و نزد نیروهای نظامی ایران بە گروگان گرفتە شدە است.

این کاسب‌کار کورد هنگام بازگشت به پیرانشهر مورد تیراندازی نظامیان حکومتی قرارگرفته و جان خود را از دست است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان