انتقال یک فعال محیط‌زیست بە زندان مریوان

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: (مصلح کهنه پوشی) فعال محیط‌زیست مریوانی بە زندان این شهر منتقل شد.

روز ٤ مهر ۱۳۹٦خورشیدی نامبردە بە اتهام ارتباط با ابراز شادی و پایکوبی نسبت بە همە پرسی استقلال جنوب کوردستان بازداشت وجهت بازجویی بە بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل‌شده و بعد از چند روز بازجویی بە زندان مرکزی این شهر منتقل می‌شود. وی طی این مدت یک‌بار با مادر و فرزندش ملاقات داشتە است.

از سوم مهرماه و هم‌زمان با همه‌پرسی جنوب کوردستان در شهرهای شرق کوردستان تعداد کثیری از فعالان مدنی بازداشت‌شده‌اند. کە برخی با تودیع وثیقە بە طور موقت آزاد گردیده‌اند و تعدادی کماکان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران تحت بازجویی بە سر می‌برند که از سرنوشت آن‌ها خبری در دسترس نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان