اعتراف مجدد مقامات ایرانی بر بیکاری و درآمد پایین سرانه در شرق کوردستان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: نماینده ولی‌فقیه جمهوری اسلامی ایران در وزارت جهاد کشاورزی از معضل بیکاری ۲۹ درصدی و درآمد پایین سرانه شرق کوردستان خبر دادە و در نشستی بە آن اعتراف کردە است.

آیت‌الله حسن عالمی، چهارشنبه (۱۹ مهرماه) در جلسه شورای اداری سازمان جهاد کشاورزی ایران در  استان سنە شرق کوردستان، بر دو معضل بیکاری ۲۹ درصدی و درآمد پایین سرانه مردم استان تأکید کردە است، این در حالی است کە شرق کوردستان در بخش‌های کشاورزی، معادن و همچنین ازلحاظ نیروی کارآمد انسانی از پتانسیل بالایی برخوردار است.

نامبرده بە جای حل معضلات و ارائه راەکار واقعی مقابلە با این معضلات خواستار تسریع سیاست‌های مهار آب‌های مرزی در مناطق مختلف شرق کوردستان شدەاست کە مشکلات عدیده زیست‌محیطی را سبب شدە است.

جمهوری اسلامی ایران هموارە بادید امنیتی با شرق کوردستان برخورد کردە و از هرگونه سرمایەگذاری اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش توانمندی‌های این بخش از کوردستان جلوگیری کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان