جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

احضار دو فعال كارگرى به مراكز امنيتى شهر سنه

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، ديروز١٩ مهر ماه ١٣٩٦ شمسي دو فعال كارگرى شهر سنه در شرق كوردستان به نامهاى ” سهراب جلالى ” و”شريف ساعدپناه ” توسط اداره اطلاعات شهر سنه احضار و به انها اطلاع داده شده كه امروز پنج شنبه ساعت هشت ونيم صبح در اين اداره حضور داشته باشند.

همچنين ديروز يك فعال ديگر كارگرى به نام “مظفر صالح نيا” كه توسط اداره اطلاعات اين شهر بازداشت شده بود پس از بازجوي بدون هيچ مدرك قانونى و وكيل مدافع به دادگاه انقلاب شهر سنه منتقل و بعداً با وثيقه ٢٠ ميليون تومانى تا موقع دادگاهى دوم بطور موقت آزاد شد.
نامبرده عضو هيّئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران و در تاريخ ٤ مهر ماه سال ١٣٩٦ توسط مراكز امنيتى شهر سنه با دلايلي نامشخص ، به مدت ١٦ روز در سلول انفرادى اداره اطلاعات شهر سنه بازداشت مى شود.
لازم به ذكر است كه فعالين كارگرى در ايران زير فشار و شكنجه نيروهاى امنيتى حكومت جمهورى اسلامى ايران هستند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

وضعیت نگران کننده سلامت کامران درویشی در زندان

عرفان رشیدی با تودیع وثیقه آزاد شد

یک کولبر دیگر کورد کشته شد