زخمى شدن يك كولبر در شهـرستان پيرانشهـر توسط نيروهـاى انتظامى جمهـورى اسلامى ايران

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٨ مهـر ماه ١٣٩٦ خوررشيدى، بر اثر شليك مستقيم نيروهـاى انتظامى به سوى كولبران، يك كولبر كورد به نام ( على-ت) ٣٧ ساله زخمى گرديد.

بر اساس يك منبع مطلع، اين كولبر كورد كه متأهـل بوده و داراى خانواده مى باشد، در ناحيه اى به نام ( كانى خدا) زخمى شده و سپس به يك بيمارستان در شهـر پيرانشهـر منتقل گرديده است كه اكنون تحت نظر پزشكان مى باشد.

جاى تأمل است كه از اغاز سال جارى تا امروز تعداد ٣٨ كولبر و كاسبكار كورد به علت شليك مستقيم نيروهـاى امنيتى زخمى گرديده و تعداد ٣٠ نفر هـم جانشان را از دست داده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان