رودخانه الوند در شهر سرپل ذهاب به محلى براى دفع زباله

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، رودخانه الوند در شهر سرپل ذهاب از استان كرماشان كه در وسط شهر مى گزرد به محلى براى دفع زباله تبديل شده است.

اين رودخانه يكى از رودخانه هاى زنده و زلال شرق كوردستان مى باشد و به غير از مصرف شرب براى آبيارى زمينهاى كشاورزى اين مناطق نيز مورد استفاده قرار مى گيرد ، ولى بى توجهى و غير مسئول بودن دست اندركاران حكومت جمهورى اسلامى ايران در اين شهر نه تنها زيبايي و قابليتهاى اين رودخانه ، زير پانهاده شده بلكه بدليل دفع زباله بسترى براى رشد ميكروبها و اشاعه انواع بيماريها درسطح شهر شده است.

لازم به يادآوريست ، همان گونه به اطلاع عموم رسيده ، بحران كم آبى و خشكسالى همه ايران را در برگرفته به غير از شرق كوردستان كه بدليل موقعيت جغرافيايي و كوهستانى بودن اين مناطق سرشار از منابع آبي مى باشد ولى بيشتر اين منابع ابى توسط دولت براى شهرهاى مركزى به غارت مى رود ، و در مناطقى كه راه انتقال اب غير ممكن است ، با بي توجهى وفراموشي سپرده شده و به جاى بهره بردارى و سود به سرچشمه بيمارى ، تخريب محيط زيست انسانى و حيوانى بدل مى گردد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان