احضار تعدادى از فعالين كارگرى شهـر سنه به اطلاعات سپاه پاسداران

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از هـرانا، در تاريخ ١٥ مهـر ١٣٩٦ خورشيدى، تعدادى از فعالين كارگرى شهـر سنه از شرق كوردستان، به اطلاعات سپاه پاسداران فرا خوانده شدند.

در ادامه گزارش امده، بر پايه اين احضاريه “غالب و خالد حسينى” از اعضاى كميته هـماهـنگى براى ايجاد تشكل هـاى كارگرى، “شريف ساعد پناه” از اعضاى اتحاديه ازاد كارگران بايد در تاريخ روز چهـارشنبه ١٩ مهـر ١٣٩٦ خود را به  اطلاعات سپاه پاسداران معرفى نمايد. گفتنى است، تا اكنون علت احضار فعالين كارگرى شهـر سنه مشخص نشده است.

بر اساس هـمين گزارش، مدت ١٢ روز است كه “مظفر صالح نيا” توسط وزارت اطلاعات بازداشت گرديده و در بلاتكليفى بسر مى برد. اين در حالى است كه يكى ديگر از فعالين كارگرى شهـر سنه به نام “فواد زندى” بيش از يك هـفته در بازداشت بسر مى برد .

جمعيت حقوق بشر كوردستان