انفجار مين در شهـر سقز بار ديگر قربانى گرفت

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٥ مهـر ١٣٩٦ خورشيدى، دریکی از پايگاهای قديمى جوشن از توابع شهـرستان سقز، يكى از كارمندان مين زدايي به علت انفجار مين زخمى گرديد.
بر اساس هـمين گزارش، “مهـدى کارگر “كه يكى از کارمندان خنثى كننده مين است، در حين انجام وظيفه ( خنثى كردن مين) یك پاى خود را از دست داد، و پاى ديگرش نيز زخمى گرديد.
در٦ ماه اول سال جارى در شرق كوردستان، ٢٤ نفر به علت انفجار مين زخمی و قربانى شدەاند.
كه اين تعداد تلفات به واسطه مين هاى به جا مانده زمان جنگ ايران و عراق برمى گردد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان