بازداشت دو شهروند اهل بوكان در شهر تهران

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از سايت خبرى هرانا ، دو نفر شهروند كورد اهل شهر بوكان به دلايلي نامعلوم در محل كار خود در شهر تهران توسط نيروهاى امنيتى بازداشت و به نقطه اى نامعلوم منتقل كردند.

به نقل از گزارش ، روز دوشنبه ١٠ مهر ١٣٩٦ شمسي نيروهاى امنيتى با لباس شخصى به محل كسب اين دو شهروند كورد به نام هاى ” سيد شمس الدين رستمى و حسين رستگارا ” يورش برده و انها را بازداشت و با خود مى برند ، عليرغم پيگيرى نزديكان انها ، تاكنون هيچ خبرى از سرنوشت و مكان بازداشت انها به دست نيامده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان