بازداشت ٢١١ كاسبكار كورد در شهر ماكو از شرق كوردستان

 طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، و طبق اظهارات فرمانده هنگ مرزى شهر ماكو : مرزبانان مستقر در نقاط مرزى ، در مدت ٧٢ ساعت گذشته با تلاش و كوشش خستگى ناپزير شبانه روزى خود در مناطق مرزى و با بستن راههاى عبور كاسبكاران توانستند ٢١١ كولبه ر و كاسبكار را بازداشت و آموال انها را ضبط كنند.
همچنين ادامه داد: از ديگر عملكرد مرزبانان در روزهاى تاسوعا و عاشورا ، اقدام به ضبط ٤٢٦ هزار نخ سيگار قاچاق و ٧٢٠ ليتر ماده سوختنى كردند ، و در پايان إظهار داشت :
در راستاى عملياتهاى مذكور يك دستگاه خودرو و ٢ رأس أسب توقيف شدند و طبق ارزيابي كارشناسان ضبط اين أموال ، معادل ٦٥٠ ميليون ريال برآورد كرده اند.
با توجه به اينكه اين همه فقر و بيكارى از سوى جمهورى اسلامى ايران بر مردم شرق كوردستان تحميل شده ، با افتخار در مورد كشتن ، بازداشت و مصادره أموال مردم مى گويد كه خود سرچشمه اين ناعدالتيهاست و هر گونه نقض حقوق انسانى توسط سيستم جمهورى اسلامى ايران قانونى مي گردد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان