جمعیت حقوق بشر کوردستان هشتمین کنگره‌ی خود را برگزار کرد

طبق موازین مصوب جمعیت، کنگره‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. کنگره بالاترین مرجع تصمیم‌گیری، تعیین و تدوین خط‌مشی حقوق بشری و انتخاب شورای رهبری است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ هشتمین کنگره خود را برگزار کرد. کنگره با حضور اعضای این سازمان از کوردستان، اروپا و امریکا شکل گرفت و مطالب و عناوین متفاوتی را موردبحث و گفتگو قرارداد. نتیجه کنگره به تغییراتی در اساسنامه این سازمان انجامید.
گسترش فعالیت‌های جمعیت و تلاش جهت گسترده کردن فعالیت‌ها، انتشار بهتر و سریع‌تر موارد نقض حقوق بشر در کوردستان، آموزش حقوق بشر، توجه ویژه به نقض حقوق زنان و کودکان، محیط‌زیست و آسیب‌های وارده، کولبران و… مواردی بودند که به شکل ویژه موردگفتگو و تبادل‌نظر قرار گرفتند.

بعد از گفتگو و  تبادل‌نظر و به اجماع رسیدن در مورد اساسنامه و اهداف جمعیت حقوق بشر کوردستان، اعضای این سازمان، از میان کاندیدها شورای رهبری جمعیت را انتخاب کردند.

اعضای شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان متشکل از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل به شرح زیر انتخاب شدند:

روناک زانا، لیلی رشیدی،عدنان رشیدی، قادر شیری، حمید ابراهیم‌زاده، سعید سنندجی، جهانگیر عبداللهی

اعضای علی‌البدل: اقبال مرادی  

در جلسه و نشست شورای رهبری، «روناک زانا و جهانگیر عبداللهی» به‌عنوان روسای مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان برگزیده شدند.

شورای رهبری، اعضای کمیته‌های کوردستان، اروپا، ارتباطات، انتشارات «نویسندگان و مترجمان»، مالی و دیگر کمیته‌های کاری در حوزه حقوق بشر در این جمعیت را منتسب نمود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان