کامیاران” و کمبود دارو و داروخانه

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، شهرستان کامیاران در استان کوردستان از کمبود دارو و داروخانه رنج میبرد و شهروندان این شهر با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند.
این شهر با جمعیتی بالغ بر صد هزار نفر، دارای یک داروخانه میباشد و شهروندانش با کمبود شدید دارو مواجه هستند و از مسوولان جمهوری اسلامی ایران در این شهر و استان مربوطه انتظار دارند در این زمینه اقدام کنند.

در اظهار نظر یکی از این شهروندان آمده است که چند داروخانه در کامیاران وجود داشتند اما همه آنها تعطیل شده اند و داروخانه بیمارستان نیز با نبود داروهای مهم و ضروری روبرو هستند و همچنین ادامه میدهد که پس از ۲ ساعت انتظار در داروخانه، اعلام شد که داروهای شما موجود نمیباشد و همچنین گله مند بود از اینکه حتی روستا هم داروخانه شبانه روزی دارد اما شهر کامیاران با جمعیتی بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر هنوز با مشکل کمبود دارو و نبود داروخانه روبروست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان