قتل مشکوک فعال ورزشی در شهرستان بوکان

بنا بە خبر جمعیت حقوق بشر کوردستان روز دوشنبە ۳ مهرماە سال ۱۳۹٦ شمسی دو نفر بە گونەای مخصوص و مشکوک سوار بر موتور سکلیت در یکی از خیابانهای بوکان خود را به شهروندی عادی میزنند که این فرد یکی از فعالین ورزشی شهرستان بوکان بوده است .
ابوبکر لطفی که قربانی این حادثه بوده ، بعداز اینکه به شدت زخمی میشود  به بیمارستان شهر منتقل میشود .
اما بعلت شدت جراحت بعداز ۳ روز تحمل درد جان باختند و در روز جمعه در شهرستان بوکان به خاک سپرده شد.
ابوبکر لطفی ، طرفدار و یکی از حامییان تیم فوتبال “سردار بوکان “بود و همواره پشتیبان کمکهای مالی و معنوی این تیم ورزشی بود . ایشان بارها انتقادات و فشارهای مدنی خود را بر مسئولین شهر دریغ نکردند، بلاخص انتقاداش بر نماینده انتصابی شهرستان بوکان قسیم عوثمانی بود جهت اخذ بودجه و همکاریهای لازم برای احیای ورزش در شهرستان بوکان .
لازم به ذکر است روز ۳ مهر ماه مصادف بود با برگزاری رفراندم برای استقلال درجنوب کوردستان و به همین مهم جوانان شرق کوردستان با گردهمایی و شادی و پایکوبی در خیابانها ابراز داشتند که از سوی لباس شخصیهای جمهوری اسلامی دستگیر و بازداشت شدند و هنوز از سرنوشت انها خبری اعلام نشده است .
جمعیت حقوق بشرکوردستان