بازداشت یک فعال کارگری اهل «سنه» در شرق کوردستان 

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: یک فعال کارگری اهل شهر «سنه» توسط نیروهای لباس شخصی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.

«فواد زندی» هویت این فعال کارگری کورد میباشد که روز گذشته ۷ مهرماه ۱۳۹۶ شمسی، توسط نیروهای لباس شخصی در منزل خود بازداشت شده است.

طبق خبرهای دریافتی، این فعال کارگری ساعت ۲ بعدازظهر روز گذشته بازداشت شده و ماموران با شکستن درب ورودی منزل نامبرده، وارد خانه شده و ایشان را با خود به مکان نامعلومی انتقال داده اند و تاکنون هیچگونه اطلاعی از سرنوشت و مکان نگهداری نامبرده در دست نمیباشد.

بازداشتهای خودسرانه از سوی حکومت ایران و نیروهای وابسته همچنان ادامه دارد و به هر بهانه ای شهروندان شرق کوردستان را تهدید، بازداشت و تحت شکنجه قرار میدهند و این درحالیست که اکثر شهرهای شرق کوردستان از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان