جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بازداشت یک فعال کارگری اهل «سنه» در شرق کوردستان 

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: یک فعال کارگری اهل شهر «سنه» توسط نیروهای لباس شخصی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.

«فواد زندی» هویت این فعال کارگری کورد میباشد که روز گذشته ۷ مهرماه ۱۳۹۶ شمسی، توسط نیروهای لباس شخصی در منزل خود بازداشت شده است.

طبق خبرهای دریافتی، این فعال کارگری ساعت ۲ بعدازظهر روز گذشته بازداشت شده و ماموران با شکستن درب ورودی منزل نامبرده، وارد خانه شده و ایشان را با خود به مکان نامعلومی انتقال داده اند و تاکنون هیچگونه اطلاعی از سرنوشت و مکان نگهداری نامبرده در دست نمیباشد.

بازداشتهای خودسرانه از سوی حکومت ایران و نیروهای وابسته همچنان ادامه دارد و به هر بهانه ای شهروندان شرق کوردستان را تهدید، بازداشت و تحت شکنجه قرار میدهند و این درحالیست که اکثر شهرهای شرق کوردستان از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کشته شدن یک کولبر اهل جوانرو

مشکلات و معضلات ایلام در شرق کوردستان رو بە فزونی است

به قتل رساندن يک معلم از سوى اداره‌ی اطلاعات در شهر سنه