بازداشت چندین شهروند کورد در سقز و سنە

بەگزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز و سنە چندین شهروند کورد را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

عصر امروز سەشنبە ٤ مهر ماه، نیروهای امنیتی سقز بە پارک مولوی این شهر یورش و اقدام بە بازداشت چندین جوان کردەاند کە لباس کوردی بر تن داشتەاند.

هویت احراز شدە یکی از بازداشت شد بختیار خوشنام دانش آموخته علوم سیاسی دانشگاه زنجان اعلام شدە است. نامبردە پیشتر نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل ١ سال حبس محکوم شدە بود.

لازم بە ذکر است امروز در شهر سنە نیز مظفر صالح نیا عضو هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در محل کار خود در شهر سنە شرق کوردستان توسط دو مامور لباس شخصی، بدون ارائه هیچگونه کارت شناسی، سند و یا مدرکی بازداشت گردید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان