خطر اعدام ۴ شهروند در شهر اورميه 

جمعيت حقوق بشر كوردستان مطلع گردیده است؛ كه امروز دوشنبه ٣ مهرماه ١٣٩٦ شمسي، در زندان مركزى اورميه ٤زندانی محکوم‌به اعدام را براى اجراى حكم به سلول‌های انفرادى اين زندان منتقل کرده‌اند.

١- نايب عباس پور اهل اورميه

٢- قادر محمد حسنى اهل بوكان

٣- مسلم تمرخانى

٤- جواد خيرى

چهار شهروند مذکور به اتهام قتل عمد، محکوم‌به اعدام‌شده‌اند و ممكن است در روزهاى آينده اعدام شوند.

طبق مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان؛ از شش ماه گذشته تاكنون بيشتر از ٣٧ شهروند در زندان اورميه اعدام‌شده‌اند و با اعدام احتمالى اين ٤ شهروند، اين آمار به ٤١ نفر افزايش پيدا كند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان