ایران در مخالفت با جنوب کردستان، مرزهایش را میبندد ومانور سربازی انجام می دهد

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف مخالفت با رفراندوم استقلال جنوب کوردستان ،مرزهای هوایی خود را برروی جنوب کوردستان بسته و هم زمان شروع به انجام یک مانور سربازی کرده است.

این اقدامات ایران قبل از انجام رفراندوم در جنوب کوردستان است.

مانور سربازی سپاه پاسداران ایران از ۲ تا ۴ مهر در مرز شرق وجنوب کوردستان مابین شهرستانهای مریوان وسنه ادامه خواهد داشت وبه این منظور شرق کوردستان حالت نظامی به خود گرفته است. هدف دولت ایران از این اقدامات اولا. فشار آوردن برسر جنوب کوردستان که از انجام رفراندوم پشیمان شوند.

دوما ترساندن مردم در شرق کوردستان، که از انجام رفراندوم در جنوب شادی وخوشی نشان ندهند.

این مانور در حالی انجام میگیرد که روز ۳مهر رفراندوم استقلال جنوب کوردستان انجام می‌شود وایران با این عمل خواهان مخالف وبه تعویق انداختن آن است.

لازم به ذکر است که پیشتر هم دولت ترکیه در مرز شمال وجنوب کوردستان دست به انجام یک مانور سربازی دادەاست، که تا 26 سپتامبر ادامه خواهد داشت که این اقدام هم در جهت مخالف با انجام رفراندوم است. رفتارهای این دو دولت با تمام معیارهای جهانی مخالفت دارد وبه هیچ عنوان حق دخالت در امور دولت های دیگر را ندارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان