بي خبرى از سرنوشت سيروان رحيمي فعال مدنى و محيط زيست از شهر ديولان

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز چهارشنبه ٢٩ شهريور ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، نيروهاى امنيتى وزارت اطلاعات در شهر ديولان از توابع استان سنه شهروند كورد ” سيروان رحيمي ” فعال محيط زيست شهر ديولان را بازداشت كردند.

تا انتشار اين خبر هيچ اطلاع و خبرى از سرنوشت وى در دسترس نمى باشد و اطلاعات جمهورى اسلامى هيچ اطلاعاتى مبنى بر وضعيت ، مكان نگه دارى و اتهام سيروان رحيمى به خانواده نامبرده نداده اند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان