تبعيد يكى از علماى اهل سنت

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ٢٨ شهريور سال ١٣٩٦ شمسي حكم تبعيد عالم اهل سنت ماموستا عبدالعزيز عبدى در استان اورميه در شرق كوردستان به مرحله اجرا درآمد.
اين عالم برجسته اهل سنت سال گذشته با حكم دادگاه ويژه روحانيت تبريز به شش ماه حبس و ٢ سال تبعيد در خارج از شهر اورميه محكوم شده بود پس از إتمام حبس روز ٢٨ شهريور ماه حكم تبعيد وى اجرا شده و آو را به شهر شنو تبعيد كردند.
لازم به ذكر است كه ، نامبرده قریب به ۶٣ سال سنّ دارد، سالیان متمادی از عمر خود را به تدریس علوم اسلامی، وعظ، خطابه و امامت سپری کرده است.
جمعيت حقوق بشر كوردستان