اعلام منع عبور ومرور در ٤٦ روستاى امد

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٢١ سپتامبر ٢٠١٧ ، در ٤٦ روستا و شهرستان ” هزرو ، پاسور ، فارقين و ليجه ” از توابع شهر ئامد شمال كوردستان منع عبور و مرور اعلام شد .

به نقل از گزارش ، ارتش تورك به دليل انجام عمليات گسترده در استان ئامد ، منع عبور و مرور اعلام كرد . در ٢٣ روستاى توابع شهرستان ليجه ، چهار روستا از توابع شهرستان هزرو ، ١١ روستا از شهرستان پاسور و ٨ روستا از توابع فارقين اعلام منع رفت و آمد شد.

لازم به ذكر است كه ، ارتش تورك عمليات گسترده اى در اين مناطق آغاز كرده و به همين علت عبور و مرور در اين مناطق ممنوع است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان