عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری “مریوان” در استان سنە

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شهرداری مریوان که در قسمتهای مختلف از جمله خدمات و فضای سبز مشغول فعالیت میباشند، چند ماه است که نه تنها معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند بلکه حق بیمه آنها نیز پرداخت نشده و و جهت تمدید اعتبار و تعویض دفترچه بیمه، دچار مشکل شده اند.

در ادامه گزارش آمده است که حقوق کارکنان این شهرداری بمدت ۳ ماه است که پرداخت نشده است. لازم به یادآوریست که کارگران بخشهای خدمات و فضای سبز شهرستان “بوکان” در شرق کوردستان نیز پس از گذشت ۳ ماه، هنوز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.

لازم به گفتن است که سیاست فشار و گرسنه نگه داشتن شهروندان شرق کوردستان از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور تسلیم نمودن و شکستن اراده آنها در اوج خود قرار دارد و با این شیوه سیاست، درصدد وابسته کردن شهروندان و خفه کردن هرگونه صدای اعتراض و نارضایتی بوده و این درحالیست که اینگونه سیاستها، بیشتر قشر آسیب پذیر و ندار جامعه را در برمیگیرد که نه تنها با زحمت و رنج بی پایان زندگی خود را به مخاطره میاندازند بلکه تنظیف و تندرستی را برای اجتماع به ارمغان میاورند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان