مهرماه و بازگشای مدارس در شرق و شمال كوردستان و باز هم يادگيرى زبانى ناآشنا براى كودكان كورد

“يكى از ماده هاى اصلى اعلاميه جهانى حقوق بشر آموزش و يادگيرى به زبان مادری مى باشد ” امسال همچون سالهاى پيش روز يكم مهر، مدارس شرق كوردستان و سوم مهر مدارس شمال كوردستان بازگشاي و كودكان كورد مجبور به يادگيرى زبانهای فارسی و تركى ميشوند.
طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ؛ در كشور تركيه و شمال كوردستان كودكان كورد به غير از محروميت به زبان مادرى ، محتواى كتابهاى امسال براى يادگيرى دانش‌آموزان به تفصيل در مورد دين اسلام تدوين شده است.
در حالى كه كشور تركيه مدعی سیستمی سکولار است ، ولى در عمل خود را ميراث دار عثمانيها دانسته و تداوم حكومت امپراطورى عثمانى ، دين اسلام و مذهب سنى بوده و بر همين أساس براى پهنا و گسترش جغرافياى نو امپراطورى عثمانى خود قصد دارد از راه زنده نگه داشتن ايين اسلام خواستهای ملی كورد را تضعيف كرده و خواسته هاى ملى كوردها را به شيوه هایى به دين گره زده و از همين راه زبان مادرى كودكان به فراموشى سپرده شود، این حکومت وابستگى به دين و كم رنگ كردن حس ملى كوردها را در اولین جملات اين مدارس گنجانده است.
كودكان كورد در شرق كوردستان همان سرنوشت همكلاسيها و کودکان در شمال كوردستان را دارند، تنها تفاوتشان در شرق كوردستان به جاى زبان توركى ، زبان فارسي مى خوانند و به جاى آموزش آيين سنى ، مذهب شيعه آموزش داده مى شود .
جمعيت حقوق بشر كوردستان ،محروم کردن  آموزش و يادگيرى كودكان كورد به زبان مادرى را كه يكى از حقوق بنيادين اعلاميه جهانى حقوق بشر است را نقض اشكار اين اعلاميه دانسته و حق اولیه هر انسان می داند . بر همين أساس از نهادها و سازمانهاى حقوق بشرى جهانى مى خواهد دولتهاى ايران و تركيه را تحت فشار قرار دهند تا حق آموزش و يادگيرى به زبان مادرى را از كودكان كورد محروم نكنند و موظف شوند حقوق بنيادين كه ارزشهاى انسانيست را رعايت كنند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان