اجرای حکم اعدام قاتل یک زن اهل “ایلام” در ملاء عام

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۶ شمسی، حکم اعدام قاتل زن اهل “ایلام” در شرق کوردستان، اجرا شد. در این خبر آمده است که هویت قاتل “س_د” میباشد که پاییز سال گذشته مرتکب قتل زنی بنام “ف_ن” شده بود و حکم اعدام نامبرده امروز در بلوار مدرس، روبروی بنیاد ۱۵ خرداد در شهر ایلام و در ملاء عام صورت گرفت.

لازم به گفتن است که جمهوری اسلامی ایران با اعمال سیاست سرکوب وفشار در ایران و شرق کوردستان نه تنها جرایم را ریشه کن نکرده بلکه باعث گسترش روحیه ای خشن در میان شهروندان شده و مبحث مردن و کشتن را امری عادی جلوه داده و بطور مستقیم تهدیدی برای عموم مردم جامعه میباشد و این در حالیست که اینگونه سیاستها نه تنها جرم و جنایت را کاهش نمیدهد بلکه در جهت مخالف، افزایش جرایم را شاهد هستیم و جای تامل است که دولت ایران هیچگونه برنامه و پروژه اجتماعی مناسب جهت ریشه کردن این معضلات، ارایه نکرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان