ضمن گرامى داشت از ياد و خاطره شهيد دكتر شرفكندى ، تيرور نامبرده از سوى ايران را محكوم می كنيم

جمعيت حقوق بشر كوردستان ضمن ياداووى و محكوميت تيرور شهيد دكتر شرفكندى ، ياد و خاطره اين رهبر و شخصيت نامدار كوردستان را گرامى داشته و تيرور نامبرده را از سوى جمهورى اسلامى ايران محكوم ميكنيم.
روز ١٧ سپتامبر سال ١٩٩٢ ميلادى دكتر شرفكندى براى نشست و گفتگو با احزاب و شخصيتهاى سياسي به شهر برلين المان سفر كرد و در انجا مورد هجوم تروريستى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت و جانش را از دست داد.
در هنگام دادگاهى كردن متهمين ، جمهورى اسلامى ايران چندين بار سعى كرد از ادامه اين محاكمه جلوگيرى كند ولى در نهايت دادگاه ميكونوس كاظم دارابي و عباس رحيل را به حبس أبد محكوم و تنى چند متهم ديگر حكم زندان براى انها داده شد.

در دادگاه مقامات و مسئولين عالى نظام جمهورى اسلامى ايران كه هنوز بر سر كار بودند به دست داشتن در اين ترور محكوم شدند و همچنين مقامات عالى نظام : هاشمي رفسنجانى رئيس جمهور ايران ، على فلاحيان وزير اطلاعات ، على اكبر ولايتى وزير امور خارجه و سيد على خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى ايران متهم زمينه سازى و دستور دهندگان اين تيرور شناخته شدند كه بعداً توسط ان تيمى كه بازداشت شدند انجام گرفت.

جمهورى اسلامى ايران هميشه سعى بر ان داشته با تيرور ، سركوب ، كشتن و يورش به مردم سياستهاى ضد ملى خود را به پيش ببرد و ملت شرق كوردستان را سركوب كند، و بر همين أساس تاكنون دهها فعال و چالاك سياسي كورد را تيرور كرده است.
جمعيت حقوق بشر كوردستان يك بار ديگر تيرور دكتر صادق شرفكندى را محكوم و از مردم كوردستان ميخواهد با زنده نگه داشتن ياد و خاطره اين رهبر كورد ، تلاش و فعاليت خود را تا رسيدن به أهداف و ارزوهاى اين رهبر جان بأخته راه آزادى كوردستان ادامه دهند. و از همه احزاب سياسي كوردستان و بخصوص شرق كوردستان خواهان اتحاد و برنامه و طرحى مشترك هستيم تا بتوان با پلان و برنامه هاى تيروريستى و ضد مردمى جمهورى اسلامى ايران روبرو شويم.

جمعيت حقوق بشر كوردستان