عدم خدمات پزشکی و مرگ یک کودک ، عدم وجود فضای اموزشی و ترک تحصیل دانش آموزان در “کامیاران”

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، بعلت نبود لوازم و امکانات پزشکی مناسب در شهرستان “کامیاران”، کودکی ۸ ساله بنام “آرتین مهدی” جانش را از دست داده است.
درخبر رسیده از “ئاسوی رۆژهەڵات” آمده است که چند روز پیش، این کودک کامیارانی جهت مداوای پزشکی به بیمارستان این شهر منتقل میشود اما بعلت عدم امکانات درمانی، نامبرده روانه مرکز بهداشت و درمان استان کوردستان در شهر “سنه” میگردد اما این مرکز درمانی نیز با توجه به نبود وسایل پزشکی لازم، کودک را به بیمارستانی در شهر کرماشان ارجاع میدهد ولی بعلت وخامت و رشد بیماری، این کودک در مسیر سنه _ کرماشان جانش را از دست میدهد.
در خبری دیگر از شهر کامیاران و معضل نبود امکانات در این شهر آمده است که امروز ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۶، مدیر آموزش و پرورش کامیاران از کمبود فضاهای آموزشی و ترک تحصیل دانش آموزان در سطح شهر و نواحی منفصل شهری گزارش داده است.
در همین چارچوب “رشید قربانی” مدیر کل آموزش و پرورش استان کوردستان، در پاییز سال ۹۵ به وضعیت دانش آموزان ترک تحصیل کرده در مقطع دبیرستان اشاره کرد و گفت:در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از تعداد (۲۶۰۰۰ نفر) دانش آموز دوره دوم متوسطه، تعداد ۱۰۸۱ نفر از ادامه تحصیل بازمانده اند و این رقم معادل ۱۵/۴ درصد کل دانش آموزان دوره متوسطه نظری را شامل می شود که نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود ۰/۲۵ درصد کاهش نشان می دهد.
ایشان در ادامه میفزاید که آمارهای ارائه شده نشان از ترک تحصیل ۵۲% از پسران و ۴۸% از دختران دارد.
لازم به گفتن است که علل متعدد ترک تحصیل در کوردستان به نبود زیر ساختهای اقتصادی مناسب, نبود فضاهای آموزشی و عدم آموزش به زبان مادری برمیگردد.

مینا کامران(مدیر اجرایی پویش ایران من) در خردادماه امسال اذعان نمود که از هر چهار دانش آموز در ایران، یک نفر ترک تحصیل می‌کند و علت آن نیز عمدتا کمبود امکانات و فضاهای آموزشی میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان