جوان ٢٧ ساله سقزى با حلق آويز كردن خود به زندگيش پايان داد

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، شب سه شنبه ٢١ شهريور ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، يك جوان ٢٧ ساله به نام “ناصر محمد پور “و اهل شهر سقز از شرق كوردستان، از راه حلق آويز كردن به زندگى خود پايان داد.

به نقل از گزارش رسيده ، نامبرده مجرد و ساكن شهرك زاگرس شهر سقز مى باشد و پس از حضور نيروهاى امدادى هيچ علائم حياتى مشاهده نگرديد و جنازه متوفى به سردخانه بيمارستان اين شهر انتقال داده شد و تا انتشار اين خبر دلايل اين خودكشي مشخص نيست.

لازم به دكر است كه ، خودكشي يكى از بزرگترين اسيب هاى اجتماعى در جامعه به شمار مي رود و تاكنون از طرف حاكميت جمهورى اسلامى ايران هيچ چاره انديشي صورت نگرفته و روز به روز بر آمار خودكشيها افزوده ميشود و طبق آمارهاي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده از ابتداى امسال تا كنون ١٦مورد خودكشي در زنان و ٢٢ مورد در مردان صورت گرفته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان