قطع پاي يك شهروند ٤٥ ساله سردشتی بر اثر انفجار مين

قطع پاي يك شهروند ٤٥ ساله سردشتی بر اثر انفجار مين

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز گذشته ١٧ شهريور ماه ١٣٩٦ شمسي ، پاي يك مرد ٤٥ ساله به نام ” خضر . م ” اهل روستاى” قلعه رش ” از توابع شهر سردشت در شرق كوردستان بر اثر انفجار مين قطع شد.

به نقل از گزارش ، نامبرده متأهل و داراى ٣ فرزند مي باشد و در زمان اين واقعه در حال چراى گوسفندان يكى از ديگر اهالى روستا در منطقه ييلاقى ” باژار ” بر روى مين رفته است و به بيمارستان شهر مهاباد بسترى شده و از ناحيه مچ پاى راستش قطع شده است.

لازم به گفتن است که در مرزهای ساختگی شرق و جنوب کوردستان و زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، میلیونها مین توسط این دو دولت کاشته شده و به استناد آمارها تاکنون بیشتر از ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مین منفجر نشده در مرز این کشورها وجود دارد.
انفجار مینهای کاشته شده از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون ۷ کشته و بیشتر از ٢٧زخمی و نقص عضو بهمراه داشته که از این تعداد، ۲ کشته و ۳ زخمی کودک هستند و این در حالیست که تنها در شرق کوردستان پهنه آلوده به مین حدود ۷۰۶۲۵۰ هکتار ميباشد که خطر انفجار آنها همچنان وجود دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان