چند تن از فعالان مدنی کورد در کرماشان بازداست شدەاند

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، در جریان حملە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به  تلاش مردم جهت برپایی تجمع اعتراضی در کرماشان پایتخت شرق کوردستان چندین نفر بازداشت شدەاند.

بر اساس گزارش منابع محلی در شهر کرماشان شرق کوردستان، جمعی از شهرواندان کرماشانی نیز در تلاش  بودەاند در حمایت از مابقی شهرهای شرق کوردستان تجمعی مسالمت آمیز شکل دهند، کە با حملە ماموران دولتی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدەاند، در نهایت چندین تن بازداشت شدەاند، اسامی چند تن از فعالان مدنی بازداشت شدە بە شرح زیر است: فرزاد سه فه ره، شاعر و فعال فرهنگی فوادمظفری،منتقد ادبی،فعال فرهنگی، ارسلان عباسی،نوازنده تنبور،فعال اجتماعی، شهریارطهماسبی،فعال فرهنگی جامعه شناسی کرماشانی.

منابع داخلی در شهر کرماشان پایتخت شرق کوردستان گفته اند که حین تلاش جهت برپایی این تجمی، نیروهای امنیتی دولت ایران به مردم یورش برده و  تعدادی از آنها را بازداشت کردند.

قابل ذکر است کە تجمع اعتراضی در شهر سنه جهت حمایت و همصدایی با نارضایتی ملت کورد در شهرهای دیگر کوردستان برگزار شدە بود کە در آنجا نیز تعدادی از معترضان بازدشت شدەاند.

لازم به گفتن است که نارضایتی مردم شهرستان بانه در خصوص قتل کولبران، بخشی از مناطق و شهرهای دیگر کوردستان از جمله سقز و مریوان را در برگرفت و دیروز عصر همشهریان شهر سنه نیز به حمایت از این حرکت اعتراضی برخاستند و وظیفه انسانی خود را به انجام رساندند.

لازم به یادآوریست که جمهوری اسلامی ایران روزانه و به شیوه های کاملا غیر انسانی کولبران و کاسبکاران کورد را به قتل میرساند و زندگی را از آنها سلب میکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستــــــان